לאחרונה התגלה סיפור הזיוף והמרמה של ויל רוט.

חברתנו נשכרה ע''י חברה שבדקה את אמינותו ועברו ואנו המלצנו להם על אי התקשרות עמו

background מנעה בכך הפסד כלכלי רב לחברה