BackGround - המרכז הישראלי לבדיקות רקע, מבחני אמינות ומהימנות בקבלה לעבודה

 

 

 

מהו דירוג אשראי ומה מטרתו?

מדובר במאגר מידע המרכז נתונים אודות כל חוב או הגבלה שהייתה לך בעבר בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, התשע"ו 2016.

הנתונים המופיעים בדוח מגיעים לגופים כמו בנקים, חברות אשראי, חברות מימון ועוד.. הם יכולים להשפיע על קבלת משכנתא, הלוואה, כרטיס אשראי ואפילו פתיחת חשבון בנק.

 

האם קיימת אפשרות למחיקת BDI?

בדיקות רקע ומהימנות -

התהליך הינו בעת קליטת מועמד חדש. המעסיק מעוניין לערוך בדיקת רקע ומהימנות על המועמד - בדיקה הכוללת את עבר המועמד, עבר תעסוקתי, בדיקת אשראי, בדיקות מול מוסדות מדיניים וכו'. וכן ראיון פרונטלי עם המועמד, אשר מתבצע באופן אישי ע"י נציג החברה. בתום התהליך ישנה אסמכתא סופית, שהינה שקלול של ראיון פרונטלי וכן כלל הבדיקות אשר נעשו במהלך התהליך. בתום בדיקת המהימנות יהיה ניתן לקבוע אם קיים סיכוי לעבריינות תעסוקתית.

 

 

 

צריך להבחין בין 2 סוגי בדיקות:

 

1) בדיקת מועמדים לעבודה - לפני שמתחילים לעבוד

בסוג זה של בדיקות יש לשים יותר דגש על עברו של המועמד: התעסוקתי, האישי, הכלכלי והמשפטי.

חובת ההוכחה על עברו הנקי נמצאת אצל המועמד ולא אצל החברה שבה הוא מתמיין לעבודה.

 

2) בדיקת מהימנות לעובדים קיימים:

העולם משתנה, המשרות האיכותיות בשוק העבודה מצטמצטמות מיום ליום.

מועמדים לעבודה מנסים לעשות כל דבר על מנת להגיע למשרת חלומותיהם והם יעשו הכול בשביל להגיע למטרה שאותה הציבו לעצמם.

הם ישקרו, יסלפו ויוסיפו תארים שלא עשו ומקומות עבודה שלא עבדו בהם וכל זאת על מנת להיות שונים ומיוחדים ביחס למועמדים הנוספים שמתמודדים לאותה משרה.