מהו דירוג אשראי ומה מטרתו?

דירוג אשראי הוא ציון הניתן לכל אזרח בישראל או חברה המעיד על היקף האשראי המגיעים לו ועל האופן שבו הם צפויים לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות שלהם לרבות הלוואות ופירעונן במלואן ובזמן.
חישוב הדירוג מסתמך על היסטוריה פיננסית, מצב הנכסים וה
הון העצמי בנוסף להיקף ההתחייבויות שיש לגוף המוערך.
דירוג האשראי מאפשר למלווים להעריך את מידת הסיכון שיש בהתקשרות עם אדם פרטי על ידי גישה למאגרי מידע האוספים מידע כלכלי על אנשים פרטיים.

איסוף המידע מתבצע על ידי גופים פרטיים שקיבלו רישיון מיוחד לצורך כך.

 

למעשה דירוג האשראי האישי מרכז נתונים חיוביים ושליליים על פעילותם הפיננסית האמורים לשמש בעיקר לקבלת החלטות על מתן אשראי או הלוואה.

מאגר האשראי יקבל דיווחים מבנקים, חברות כרטיסי אשראי, בנק ישראל, גופים ציבוריים, הוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי וחברות אשראי חוץ בנקאיות וכל אלו ישפיעו באופן ישיר על האפשרות העומדת בפנינו לקבל הלוואה או אשראי לצרכים שונים ומכתיבים את תנאי הריבית שעלינו לשלם ואת יכולת המיקוח שלנו מול נותני האשראי.

 

כאשר דירוג האשראי שלנו נמוך, הדבר עלול לאותת לנותני ההלוואה או האשראי כי לא בטוח שנוכל לעמוד בהתחייבויותינו לפרוע את ההלוואה בזמן או לעמוד בתשלומים שיובילו לכך שהבנקים או חברות הנותנות אשראי יסרבו לכך.