בתאריך ה-12.04.2019 נכנס לתוקף חוק נתוני אשראי התשע"ו 2016 אשר מגדיר את המידע הפיננסי הנאסף על אזרחי ישראל ודרכי הפצתו הלאה ומסדיר דרך לשיתוף בנתוני אשראי של הגופים הפיננסיים השונים.


מאגר זה כולל למעשה את כל הנתונים הנדרשים לקבוע מהו דירוג האשראי של הלקוח וזמין לכל גוף פיננסי שממנו מבקש הלקוח לקבל אשראי או הלוואה ובהתאם אליו יקבל את ההחלטה ואת שיעור הריבית.
עד כניסתו של החוק החדש המידע שהזין את הגופים הפיננסיים התבסס על נתונים שליליים כגון: חשבונות מוגבלים, אי עמידה בתשלומים, עיקולים והוצאות לפועל.
במסגרת חוק נתוני האשראי החדש התבצע מעבר ממאגר מידע המכיל נתונים שליליים בלבד למאגר המכיל מידע על נתונים שליליים וחיוביים כאחד.
מטרת החוק היא להגביר את התחרות בתחום מתן האשראי בין הגופים הבנקאיים לבין הגופים החוץ בנקאיים, לסייע בהערכה נכונה של סיכוני אשראי ולשפר את מוסר התשלומים של יחידים ועסקים ובכך לעזור ל"אזרח הקטן" המעוניין לקבל אשראי או הלוואה בתנאים אופטימליים.