ניתן למחוק ולתקן נתונים שליליים בין אם בגלל שתוקף הנתונים כבר אינו רלוונטי או שהמידע ששודר אינו עומד בתקנות ובדרישות.

כמו כן, לעיתים קרובות המידע השלילי אינו מדויק או שלא ניתן לאמת אותו כנדרש על פי החוק ולכן קיימת עילה למחיקתו.