דירוג האשראי האישי הינו הנתון העיקרי שעליו נשען הגוף הפיננסי ו/או המלווה בעת מתן אשראי או הלוואה אשר בסופו של דבר יקבע האם תינתן הלוואה ללקוח ובאיזה סכום, רמת הסיכון שבהלוואה וכמובן את גובה הריבית. כך, היסטוריית נתונים חיובית נותנת לכם את האפשרות להתמקח על גובה הריבית וכן על תנאי האשראי המוצעים לכם.
עם זאת, נתונים שליליים בנתוני האשראי שלכם עלולים לעלות לכם ביוקר. היסטוריה פיננסית שלילית עלולה לגרום לריבית גבוהה ביותר, להגבלה במסגרת האשראי שלכם ובמקרים רבים אף לסירוב משכנתאות והלוואות.