העולם משתנה, המשרות האיכותיות בשוק העבודה מצטמצטמות מיום ליום.

מועמדים לעבודה מנסים לעשות כל דבר על מנת להגיע למשרת חלומותיהם והם יעשו הכול בשביל להגיע למטרה שאותה הציבו לעצמם.

הם ישקרו, יסלפו ויוסיפו תארים שלא עשו ומקומות עבודה שלא עבדו בהם וכל זאת על מנת להיות שונים ומיוחדים ביחס למועמדים הנוספים שמתמודדים לאותה משרה.

על מנת למנוע תופעה זו חייבים להתייעץ בחברה מנוסה כמו: BackGround

שתבדוק את עברו של המועמד ותגיע לדו''ח מסכם בנוגע לכל מרכיבי האישיות שלו שייבדק ע'יי צוות המומחים המנוסה שלנו ועל סמך זה המעסיק יוכל להחליט האם להעסיק אדם שיכול להיות מסוכן ליציבות של החברה.